Delnice Delnice & skladi Investiranje Skladi

Delnice in skladi: Kaj so delnice in kako lahko z njimi zaslužite?

kaj-so-delnice-in-kako-lahko-z-njimi-zasluzite-martin-korosec-umetnost-bogastva

Delnice so ena izmed najpogostejših naložbenih možnosti, ki vam omogočajo, da postanete delničar podjetja in delite njihove uspehe. Čeprav se za mnoge ljudi lahko sliši zapleteno in tvegano, je vlaganje v delnice dejansko precej enostavno in prinaša potencialno visoke donose. V tem članku bomo podrobno razložili, kaj so delnice, kako delujejo in kako lahko z njimi zaslužite.

Delnice z najvišjimi donosi

Zgodovina finančnih trgov je polna zgodb o delnicah in podjetjih, ki so postala najuspešnejša za svoje delničarje. Med njimi so tudi tista, ki so dosegla stabilno rast dobička in delniške cene na dolgi rok. Eden od najbolj očitnih primerov so velikani tehnološke industrije, kot so Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Visa in Facebook. 

microsoft-delnica-delnice-z-najvisjimi-donosi-martin-korosec-umetnost-bogastva-delnice-skladi

Slika: Delnice z visokimi donosi – Microsoft delnica

Microsoft, ustanovljen leta 1975, je eno najuspešnejših tehnoloških podjetij v zgodovini. Njihova uspešnost izvira iz številnih dejavnikov, vključno z inovativnostjo, sposobnostjo prilagajanja trgu in dobri upravi. Leta 1986 je Microsoft postal javno podjetje, kar v ZDA pomeni, da je začel kotirati na borzi. V zadnjih 35 letih pa so delničarji doživeli izjemne donose, saj se je vrednost delnice zvišala za več kot 77.818 %.

Slika: Delnice z visokimi donosi – Apple delnica

Apple je drugo uspešno tehnološko podjetje, ki sta ga ustanovila Steve Jobs in Steve Wozniak leta 1976. Od takrat se je podjetje razvilo v enega največjih in najuspešnejših tehnoloških gigantov. Leta 1980 se je Apple prvič pojavil na borzi, od takrat pa je njegova vrednost zrasla za več kot 142.537%. Apple je trenutno najbolj vredno podjetje na svetu, saj je kljub padcu cene delnice še vedno ocenjeno na megalomanskih 2,7 trilijona dolarjev. 

Amazon je bil ustanovljen leta 1994 kot spletna knjigarna, vendar se je kmalu razširil na širok spekter izdelkov in storitev. Podjetje je bilo prvo, ki je postavilo standard za spletno nakupovanje in se še vedno širi na nove trge. Investicija 1.000 dolarjev ob uvrstitvi Amazona na borzo bi do leta 2021 ustvarila okrog 2.178.000 dolarjev.

Slika: Delnice z visokimi donosi – Google delnica

Alphabet, matično podjetje Google-a, je postalo javno podjetje leta 2004. 1.000 evrov vloženih v to delnico bi do leta 2021 zraslo na konkretnih 56.607.87 evrov. Takšna rast ne čudi, saj je Google lastnoročno postavil standard za spletno iskanje in se razvil v enega največjih tehnoloških podjetij na svetu. Alphabet nadaljuje z inovativnimi storitvami in izdelki, ki so pomembni za njegove uporabnike in delničarje.

Slika: Delnice z visokimi donosi – Tesla delnica

Tesla je eno najbolj znanih podjetij za proizvodnjo električnih vozil. V zadnjih letih se je povpraševanje po električnih vozilih znatno povečalo, kar je pozitivno vplivalo na rast vrednosti delnic podjetja Tesla. V letu 2020 se je vrednost delnice povečala za več kot 700%.

Kaj so pravzaprav delnice?

Delnice predstavljajo lastniški delež v podjetju in dajejo imetniku pravico do udeležbe pri dobičku in soodločanju v podjetju. Ko vlagatelj kupi delnice podjetja, postane delničar, s čimer pridobi pravico do soupravljanja in delež dobička v obliki dividend. Seveda se je treba zavedati, da z nakupom nekaj delnic ne boste imeli dostopa do uprave ali pravice do usmerjanja poslovnih odločitev podjetja.

Delnice se kupujejo in prodajajo na borzi preko borznoposredniških portalov. Njihova vrednost pa se spreminja glede na ponudbo in povpraševanje ter različne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost podjetja. Investiranje v delnice predstavlja eno izmed najpogostejših in najbolj uspešnih vrst naložb, kjer lahko vlagatelji zaslužijo denar, če se vrednost delnic poveča in med tem prejemajo dividende.

Za vse, ki se želite preizkusiti v svetu investiranja BREZ DODATNIH STROŠKOV borznih posrednikov, se lahko udeležite brezplačnega seminarja. Klinkite TUKAJ.

Kdaj so pričeli uporabljati delnice?

Delnice so se kot koncept pojavile že v srednjem veku, vendar se njihova prava zgodovina začne v 17. stoletju. Nizozemska, kot pomembno trgovsko središče tistega časa, je bila prizorišče nastanka prve borze vrednostnih papirjev, Amsterdamske borze, ustanovljene leta 1602. Takrat je Nizozemska Vzhodnoindijska družba (VOC) izdala prve delnice, s katerimi so trgovali (kupovali in prodajali) na tej borzi.

Slika: Nizozemska Vzhodnoindijska družba (VOC)

To je bil začetek uporabe delnic kot instrumenta za zbiranje kapitala in omogočanje širši javnosti, da sovlagatelji delijo dobiček in tveganje podjetja. Od takrat se je trgovanje z delnicami razvilo v obsežen in zapleten svetovni trg, ki danes igra ključno vlogo pri delovanju globalnega gospodarstva. Delnica se je torej pojavila kot način zbiranja denarja za podporo razvoju nekemu podjetju. V zameno pa kupec dobi ustrezen solastniški delež in soudeležbo v dobičku.

Kako-kupiti-delnice-in-sklade-martin-korosec-1
EKSKLUZIVNI WEBINAR

Tega vas niso naučili v nobeni šoli. Fortuna webinar: Sam svoj broker.

Za brezplačno sodelovanje vnesite svoje ime in e-poštni naslov.

Navadne in prednostne delnice

Navadne in prednostne delnice predstavljajo različne vrste lastniških deležev v podjetju, ki vlagateljem ponujajo različne pravice in ugodnosti. Glavna razlika med njimi je, da imajo lastniki navadnih delnic pravico do glasovanja na skupščinah delničarjev in s tem vpliv na upravljanje podjetja, medtem ko imajo lastniki prednostnih delnic prednost pri izplačilu dividend in likvidaciji sredstev. Vendar pa prednostne delnice običajno ne ponujajo enakega potenciala za rast vrednosti kot navadne delnice, saj njihova cena ostaja bolj ali manj stabilna.

Dividende prednostnih delničarjev so običajno fiksne ali povezane z določenim indeksom, kar zagotavlja stabilnejši dohodek, medtem ko so dividende navadnih delničarjev odvisne od uspešnosti podjetja. Mali vlagatelji so torej navadni delničarji in so deležni izplačila dividende le v primeru, da podjetje ustvari dobiček in da se uprava in nadzorni odbor odločita del tega dobička izplačati v obliki dividend.

Glasovalne pravice delnic

Glasovalne pravice delnic so pomemben mehanizem, ki omogoča delničarjem vpliv na strateške odločitve podjetja. S temi pravicami lahko lastniki delnic sodelujejo na skupščinah, kjer lahko glasujejo o pomembnih vprašanjih, kot so izbor članov upravnega odbora, spremembe statuta in delitev dobička.

Slika: Glasovalne pravice delničarjev

Glasovalne pravice delničarjev so sorazmerne z njihovim lastniškim deležem v podjetju in zagotavljajo preglednost ter vključenost vseh v odločitveni proces. Te pravice so ključne za uspešno upravljanje podjetja, saj spodbujajo razpravo, sodelovanje in odgovornost vseh deležnikov. Mali delničarji, ki kupijo delnic podjetij pa običajno niti ne poskušajo sodelovati v procesu odločanja ampak jih zanima rast cene delnic in dividend. Še posebej to velja, ko kupijo delnice podjetij v tujini.

Kako kupimo delnice?

Za nakup delnic moramo najprej odpreti trgovalni račun pri borznoposredniški družbi ali spletni trgovalni platformi, ki ponuja storitve nakupa in prodaje delnic. Po opravljeni registraciji in preverjanju identitete ter vplačilu sredstev na račun, lahko začnemo z iskanjem delnic podjetij, v katere želimo investirati. Pri izbiri moramo biti previdni in preveriti vse stroške, ki jih zaračuna borznoposredniška hiša.

Zahtevajte izračun vseh stroškov v primeru, da opravite določeno število nakupov in da vložite določen znesek v letu dni. Nato pa naj te stroške pomnožijo za obdobje 10 let in več. Stroški so načeloma zastavljeni tako, da na prvi pogled izgledajo majhni, nepomembni. Šele s tem, ko vračunamo število nakupov in vložen znesek, se vidi koliko boste dejansko plačali. In takšen izračun je lahko povsem drugačen od pogleda na tabelo z na videz nizkimi stroški.

Še posebej bodite pozorni na upravljavske provizije, ki se lahko obračunajo letno!

Slika: Nakup delnice – kje in kako kupiti delnice?

Pomembno je, da se pred nakupom delnic temeljito informiramo o podjetju in njegovem poslovanju, spremljamo borzne analize ter razmišljamo o dolgoročnih naložbenih ciljih. Ko se odločimo za nakup, v trgovalni platformi vnesemo število delnic, ki jih želimo kupiti, ter ceno, po kateri smo pripravljeni to storiti. Po uspešno izvedenem nakupu bodo delnice shranjene v našem trgovalnem računu, od koder jih lahko kadarkoli prodamo ali kupimo še več.

Koliko nam zaračunajo posredniki pri nakupu delnic?

To je čisto odvisno od posrednika, s katerim se odločimo sodelovati. Stroški se lahko razlikujejo glede na vrsto posrednika, obseg storitev, ki jih ponujajo, in vrsto posamezne transakcije. Včasih se stroški obračunavajo kot fiksni znesek, drugič kot odstotek vrednosti nakupa ali prodaje delnic. Med storitvami, ki jih zaračunavajo posredniki, so provizije, vzdrževalni stroški računa, stroški trgovanja in drugi administrativni stroški.

Posredniške provizije in stroški v Sloveniji spadajo med najvišje. Pri večini posrednikov boste imeli začetni strošek odprtja računa, ki je v povprečju nekje 50 evrov. Veliko borznih hiš od stranke zahteva minimalni vložek, ki ga morajo vložiti. Ta vsota ni zanemarljiva in je lahko precej visoka (med 1.000 in 2.000 evrov). Za mnoge so ti stroški previsoki in predstavljajo oviro za vstop v svet investiranja.

Pred izbiro posrednika se je torej smiselno seznaniti z vsemi morebitnimi stroški in jih primerjati med različnimi ponudniki, da bomo na koncu izbrali najbolj ugodno in zanesljivo opcijo.

Kaj se zgodi z lastništvom naše delnice, če posredniška hiša propade?

V primeru propada posredniške hiše, lastništvo delnic ostaja v rokah vlagateljev, saj so delnice registrirane na njihovo ime in shranjene v centralnem registru vrednostnih papirjev. Posredniška hiša je zgolj posrednik, ki omogoča trgovanje z vrednostnimi papirji, ne pa njihov dejanski lastnik. Kljub temu je priporočljivo, da vlagatelji spremljajo finančno stabilnost posredniških hiš, saj lahko njihov propad povzroči težave pri dostopanju do vrednostnih papirjev ali izvedbi transakcij.

V večini držav obstajajo zakoni in uredbe, ki ščitijo vlagatelje v primeru propada posredniške hiše, med drugim tudi z vzpostavitvijo jamstvenih skladov. Vseeno pa je nujno, da vlagatelji preverijo lokalne predpise in jamstvene sheme, ki veljajo za posredniške hiše, s katerimi poslujejo.

Kako dokažemo, da imamo delnico v lasti?

Ko investitor kupi delnico preko spletnega brokerja, je ključnega pomena, da se prepriča o lastništvu delnice. Dokazovanje lastništva delnic se začne s prejetjem potrdila o transakciji ali izpiska iz računa (angl. account statement), ki ga po opravljenem nakupu posreduje spletni broker. Ta dokument vsebuje podrobnosti o transakciji, vključno z imenom podjetja, številom kupljenih delnic, ceno na delnico in datumom izvedbe. V primeru dvoma lahko investitor preveri lastništvo tako, da se obrne na centralno depotno družbo (CSD) ali registrarje, ki vodijo uradne evidence delničarjev podjetij.

Davki pri delnicah

Vključujejo dve glavni vrsti obdavčitve: obdavčitev dividend in obdavčitev kapitalskih dobičkov. Dividende so redni dohodki, ki jih prejmejo delničarji iz dobička podjetja, medtem ko kapitalski dobički nastanejo ob prodaji delnic po višji ceni, kot so bile kupljene. Obdavčitev obeh vrst dohodka se lahko razlikuje glede na davčne zakone posamezne države in status vlagatelja.

Slika: Obdavčitev dividend in kapitalskih dobičkov

V nekaterih državah so davki na delnice lahko nižji ali celo oproščeni za določene vrste vlagateljev, kot so mali vlagatelji ali upokojenci. Naložbeniki se morajo zavedati davčnih posledic pri trgovanju z delnicami, saj lahko to bistveno vpliva na njihove skupne donose.

Donos delniškega trga v Sloveniji

V zadnjih letih je slovenski delniški trg doživel opazen razcvet, kar je v veliki meri pripisati stabilnemu gospodarskemu okolju, pozitivnim makroekonomskim kazalnikom in spodbudnim ukrepom vlade za krepitev investicijskega podnebja. Kljub uspehu v zadnjih letih je potrebno vedeti, da je trg v Sloveniji izjemno majhen in zelo občutljiv na zunanje spremembe. Zadnja finančna kriza, leta 2008 je povzročila hude posledice na naših trgih, od katerih si trgi še danes nismo opomogli.

Slovenske delnice so med letoma 2007 in 2008 padle za kar 70%. In še leta 2023 se nahajamo šele na polovici takratne vrednosti SBI TOP indeksa, ki predstavlja skupek najuspešnejših slovenskih podjetij. Če donose primerjamo z ameriškim indeksom SP500, lahko vidimo očitno razliko, saj je ameriški indeks že po 5 letih, po koncu finančne krize, dosegal nove rekorde in uspehe za vlagatelje! Majhen trg ima ključen problem: premalo priložnosti in premalo denarja.

Zato je smiselno razmisliti kako lahko svoj denar pošljete na delo na tuje trge in borze. Najpomembnejši je seveda borzni trg v ZDA, pa v EU, državah v razvoju (npr. Kitajska, Indija, Brazilija, Koreja, Japonska, Južna afrika itd.). Zato pa je potrebno pridobiti pravilne in uporabne informacije.

Celovito razumevanje lahko dobite tudi brezplačnem izobraževanju. Prijavite se na brezplačen webinar Fortuna. Klinkite TUKAJ. 

Upravljalska provizija pri slovenskih borznih hišah

Pri nakupu delnic preko borznoposredniške hiše v Sloveniji se običajno plačuje letna upravljavska provizija, vendar ta provizija v primeru nakupa delnic ni obrestno obrestna (kot je pri nakupu vzajemnih skladov).

Upravljavska provizija predstavlja stroške za upravljanje vašega borznoposredniškega računa in vaših naložb v delnice ter vključuje različne storitve, kot so izvedba transakcij, vodenje računa in izdajanje izpiskov. Višina upravljalske provizije se običajno razlikuje glede na borznoposredniško hišo in vrsto storitev, ki jih ponujajo.

V Sloveniji se stroški storitev plačujejo na začetku vsakega leta in se vrtijo med 30 in 80 evrov. K nakupu delnice pri slovenskih borznih hišah morate prišteti še strošek provizije za nakup vsake posamične delnice. Torej, če želite svojo naložbo diversificirati in portfelij razdeliti v različne sektorje gospodarskega trga z nakupom različnih delnic, se lahko količina teh stroškov hitro poveča in vas omeji pri nakupu večje količine delnic.

Povprečni strošek nakupa dodatne delnice je 6 evrov. To pomeni, da če želimo kupiti 10 različnih delnic pri borznemu posredniku, bomo samo za nakup odšteli 60 evrov, kjer bomo izgubili kupno moč in tako v zameno dobili toliko manj kosov delnic. Ena izmed najbolj uporabljanih tehnik pri nakupu delnic je cost average efekt. Ta strategija se je skozi zgodovino dokazala kot uspešna in lahko prinese tudi 30% kosov več.

Osnova za to strategijo je metoda, da znesek, ki ga nameravamo vložiti v posamično delnico razdelimo na 12 enakih mesečnih obrokov. Torej vsak mesec kupimo za isti znesek. Včasih dobimo višjo, včasih nižjo ceno. Ampak povprečna cena je v običajno boljša kot v enkratnem nakupu.

Zdaj pa poglejmo stroške nakupa delnice. 12 mesecev x 10 delnic x 6 € za nakup delnice pa znese 720 €. Samo za stroške nakupa delnice pri borznoposredniški hiši. Če bi kupovali npr. 30 delnic pa bi bili stroški že preko 2.100 € itd.

Pametno je, da si pred odprtjem računa pogledate alternativne možnosti kupovanja delnic in tako povečate svoje vložke z zmanjšanjem stroškov borznih posrednikov.  Več o tem lahko izveste na našem BREZPLAČNEM WEBINARJU.

Povprečen donos delniškega trga v Sloveniji in ZDA

Eden izmed najbolj značilnih indeksov za slovenski delniški trg je SBI TOP, ki vključuje najlikvidnejše in največje slovenske delnice. Donosi tega indeksa se težje primerjajo z donosi globalnih in regionalnih indeksov, kot so S&P 500 (ZDA), FTSE 100 (Velika Britanija), DAX (Nemčija) ali CAC 40 (Francija) saj gre za zelo majhen trg s parimi podjetji.

Slika: SBI – TOP indeks zadnjih 5 let.

Čeprav je slovenski trg v preteklih letih dosegel solidne donose, je treba opozoriti, da je to majhen trg z omejeno likvidnostjo in manjšo raznolikostjo sektorjev v primerjavi z večjimi trgi. Zaradi svoje velikosti je veliko bolj dovzeten za gospodarske šoke in politično nestabilnost.

Ameriški borzni trg je veliko večji od slovenskega, kar pomeni, da ima več podjetij, več kapitala in več raznolikosti. Predvsem pa ima veliko več razvoja, invoacij in podjetij, ki se širijo globalno. To lahko zmanjša tveganje, saj je več podjetij, kamor lahko vlagatelji razpršijo tveganje. Dodatno, ameriški borzni trg ima strožje regulativne zahteve kot slovenski trg. To lahko zagotovi večjo preglednost in zaupanje v trg.

Pomembni kazalniki uspešnosti delnice na katere moramo biti pozorni

Pri analizi delnic je nujno upoštevati številne pomembne kazalnike uspešnosti, ki lahko vplivajo na njihovo vrednost in donosnost. Te kazalnike lahko razdelimo na temeljne in tehnične. Temeljni kazalniki se osredotočajo na finančno zdravje in uspešnost podjetja. Med najpomembnejše spadajo dobičkonosnost ali zaslužek na delnico (EPS), knjigovodska vrednost na delnico (BVPS), razmerje med ceno in zaslužkom (P/E), dividendni donos ter finančna stabilnost podjetja. EPS odraža zaslužek, ki ga podjetje ustvari na posamezno delnico, medtem ko BVPS predstavlja knjigovodsko vrednost kapitala na delnico. Razmerje P/E omogoča primerjavo cen delnic glede na njihov zaslužek, kjer višje razmerje lahko pomeni precenjenost delnice.

Tehnični kazalniki se nanašajo na gibanje cen delnic in trgovinskih obsegov ter uporabo različnih analitičnih orodij za napovedovanje gibanja cen. Med te kazalnike spadajo povprečni dnevni promet (ADTV), drseča povprečja (npr. 50-dnevno ali 200-dnevno), indeks relativne moči (RSI) in drugi. Potem so tukaj še dogodki, ki nam glede na statistično zgodovino povedo, da se trg giblje navzdol ali navzgor (npr. Zlati križ).

ADTV je povprečna količina delnic, ki se zamenjajo v določenem časovnem obdobju. Premična povprečja pomagajo zgladiti kratkoročna nihanja in omogočajo prepoznavanje dolgoročnih trendov. RSI je kazalnik, ki ocenjuje, ali je delnica prekupljena ali preprodana. Kombinacija temeljnih in tehničnih kazalnikov uspešnosti delnice je ključnega pomena pri oblikovanju celovite in uravnotežene analize. Poznavanje teh kazalnikov in njihova uporaba pri spremljanju in vrednotenju delnic omogoča boljše odločitve pri naložbah in zmanjšanje tveganj.

temeljna-in-tehnicna-analiza-delnic-martin-korosec-umetnost-bogastva
Slika: Temeljna in tehnična analiza delnic

Razumevanje in uporaba teh kazalnikov lahko pomagata vlagateljem pri prepoznavanju močnih naložbenih priložnosti in pri izogibanju neuspešnim ali tveganim delnicam. Poleg teh kazalnikov je pomembno spremljati tudi makroekonomske dejavnike, ki vplivajo na celotno gospodarstvo in lahko neposredno ali posredno vplivajo na uspešnost delnic.

Med te dejavnike spadajo stopnja brezposelnosti, inflacija, obrestne mere, cene surovin, nafte, elektrike, varnostna situacija (spopadi, vojne), stabilnost bančnega sistema, rast BDP, politične odločitve in politika centralnih bank.

Vse te dejavnike je treba upoštevati pri sprejemanju naložbenih odločitev, saj lahko spremembe v teh področjih vplivajo na posamezna podjetja in panoge ter posledično na njihove delnice.

Vlagatelji morajo biti pozorni tudi na informacije, ki izhajajo iz podjetij, kot so četrtletna in letna poročila, novinarske konference in objave pomembnih novic. Spremljanje teh informacij lahko vlagateljem omogoči boljše razumevanje poslovnih strategij podjetij in njihovih pričakovanj glede prihodnjega poslovanja.

Nazadnje, a nič manj pomembno, je tudi spremljanje konkurence znotraj panoge, saj lahko konkurenčno okolje vpliva na prihodnje uspešnosti podjetij in njihovih delnic. Učinkovita analiza konkurence lahko vlagateljem pomaga pri prepoznavanju podjetij, ki se najbolje soočajo s konkurenčnimi izzivi in imajo potencial za rast. Z upoštevanjem vseh teh dejavnikov in kazalnikov uspešnosti delnice lahko vlagatelji razvijejo celovit pristop k analizi in ocenjevanju delnic, kar jim omogoča, da sprejemajo bolj informirane naložbene odločitve in optimizirajo svoje naložbene strategije.

Vse to zahteva precej časa in tudi znanja. Enostaven način kako dobite vse te informacije je, da se udeležite našega BREZPLAČNEGA IZOBRAŽEVALNEGA WEBINARJA FORTUNA.

Kako-kupiti-delnice-in-sklade-martin-korosec-1
EKSKLUZIVNI WEBINAR

Tega vas niso naučili v nobeni šoli. Fortuna webinar: Sam svoj broker.

Za brezplačno sodelovanje vnesite svoje ime in e-poštni naslov.

X