Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Pretekla uspešnost kriptovalute, delnice in/ali sklada ni zanesljiv kazalnik njegove prihodnje uspešnosti. Kriptovalute so zapleteni inštrumenti in s seboj prinesejo veliko tveganje za hitro izgubo denarja zaradi finančnega vzvoda.

Najprej dodobra premislite ali zares razumete kako trgovanje s kriptovalutami deluje in ali si lahko privoščite večje izgube, če se odločite sprejeti večje tveganje. Posvetujte se z samostojnim finančnim svetovalcem z ustrezno licenco in se preden pričnete trgovati prepričajte, da ste pripravljeni sprejeti tveganje in, da imaste ustrezne izkušnje in znanje.

Pod nobenim pogojem organizator in izvajalci delavnice ne prevzema-jo odgovornosti do katere koli fizične ali pravne osebe za:

  • (A): kakršno koli izgubo ali škodo v celoti ali delno, ki bi nastala zaradi, je posledica ali je povezana s kakršnimi koli transakcijami, povezanimi s kriptovalutami, ali
  • (B): kakršno koli neposredno, posredno, posebno, kakršno koli posledično ali naključno škodo. Trgi kriptovalut so neregulirane storitve, ki jih ne ureja noben poseben evropski regulativni okvir (vključno z MiFID).

Zato pri uporabi trgovanja s kriptovalutami ne boste zavarovani tako, kot je to na voljo strankam, ki prejemajo investicijske storitve s strani MiFID, kakor je na primer dostop do odškodninskega sklada za vlagatelje in službe finančnega ombudsmana za reševanje sporov.

Pretekla uspešnost kriptovalute, delnice in/ali sklada ni zanesljiv kazalnik njegove prihodnje uspešnosti.

Datum objave zadnje verzije: 17.3.2023

X